Szczegóły oferty

   

           I. Oferta książki autorskiej.

             Na historię osiągnięć składają się doświadczenia i wspomnienia ich twórców.
             Książka zawierałaby około piętnastu rozdziałów - reportaży, opowiadających o Państwa dziele. Każdy reportaż opierałby się na relacjach innego bohatera. Każdy reportaż przedstawiałby inny okres tworzenia dzieła, chyba że jakiemuś wydarzeniu należałoby poświęcić więcej uwagi. Bohaterami tekstów staliby się pracownicy Firmy.
             Rodząca się wizja, życiowe decyzje, mozolna praca, ludzkie ambicje i dramaty, sukcesy, porażki, borykanie się z rzeczywistością, społeczne żale, nadzieje i... radosny finał - oto treść tej książki.
             Byłbym jej autorem. W razie potrzeby podjąłbym się prac organizacyjnych, związanych z procesem wydawniczym.
             Za propozycją autorską przemawia jednorodność stylu i języka pisarskiego, zwartość dokumentacyjna, a także narracja, łącząca poszczególne rozdziały. Firma wskazałaby znaczące wydarzenia i bohaterów reportaży.
             Orientacyjna objętość książki - ok. 200 stron znormalizowanego maszynopisu.
             Czas pracy nad maszynopisem - 3 miesiące.
             Koszt wydania książki zależy od szaty graficznej oraz nakładu.
             Szacunkowe honorarium autorskie - średnie wynagrodzenie w Firmie.

   

           II. Oferta książki zespołowej.

             Państwa dziełem warto zainteresować wielu reporterów. Ich teksty o Firmie stworzą tom reportaży.
             Książka zawierałaby prace czołowych dziennikarzy. Każdy z tekstów miałby charakter autonomiczny. Liczba rozdziałów - reportaży uzależniona byłaby od ich jakości i liczby autorów, którzy podjęliby się ich napisania. Z całą pewnością powstałoby kilkanaście wybitnych relacji.
             Zawartość merytoryczna książki odpowiadałaby z grubsza zamysłowi dzieła autorskiego, wzbogaconego o indywidualne spojrzenia reporterów. Walorem propozycji zespołowej stać by się mogła przebojowość, bezkompromisowość, twórczy krytycyzm "najlepszych piór", wykazany w tekstach. Uczestnictwo świetnych dziennikarzy w oferowanym przedsięwzięciu ułatwiłoby promocję książki w mass mediach, a także zainteresowało nią niezależnych recenzentów.
             Niniejsza oferta sprowadza się do zorganizowania profesjonalnego, ogólnopolskiego konkursu na reportaż, poprowadzenia biura organizacyjnego konkursu, pozyskania w ten sposób tekstów i - ostatecznie - zredagowania zbioru reportaży konkursowych. Tematem konkursu byłoby Państwa dzieło: jego historia i społeczne znaczenie.
             Orientacyjna objętość książki - ok. 200 stron znormalizowanego maszynopisu.
             Czas pracy organizacyjnej i redaktorskiej - 4 miesiące.
             Koszt wydania książki zależy od szaty graficznej oraz nakładu.
             Na koszty przedsięwzięcia złożą się wydatki organizacyjne oraz nagrody.

             Rozszerzona formuła konkursu obejmowałaby dziennikarzy:
             - prasowych (artykuł do 15 000 znaków)
             - radiowych (5-minutowy reportaż)
             - telewizyjnych (5-minutowy reportaż)
             - fotoreporterów (8 - 10 zdjęć).

             Dla potrzeb książki reportaże elektroniczne zostałyby zapisane w formie scenariuszowej.

             Nie wykluczam, że jednym z warunków konkursu może być konieczność opublikowania przez dziennikarzy swych prac w mediach.

             Zakładam potrzebę opracowania scenariusza kampanii promocyjnej książki w celu zrekompensowania kosztów.Autoprezentacja  Autoprezentacja

Strona główna  Powrót do strony głównej